نوشته‌ها

دوره T.T.C

دوره

سفیر دانش دوره T.T.C برگزار میکند.

8 جلسه 2 ساعته

شهریه کلاس:200 هزار تومان

روزهای کلاس: دوشنبه ها ساعت 5 تا 7 (شعبه شریعتی: 22000103)

روزهای کلاس: پنجشنبه ها ساعت 4:30 تا 6:30 (شعبه فاطمی: 88002715)