نوشته‌ها

تاریخچه آموزشگاه زبان انگلیسی سفیر دانش

آموزشگاه زبان انگلیسی سفیر دانش

آموزشگاه زبان انگلیسی سفیر دانش از سال 1380 و با سابقه ای درخشان ، به صورت رسمی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد ایران ، باپایبندی خدشه ناپذیر به اصل دانشجو محوری در فرآیند یادگیری، همواره تأمین اطمینان خاطر و جلب رضایت حدأکثری دانشجویان، به موازات ایجاد امنیت شغلی و امکانات رفاهی کم سابقه برای اساتید و کارکنان خودرا ، به عنوان خط مشی کیفیت و مکرر محک ارائه خدمات آموزشی برگزیده است . اساتید این مرکز با داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مرتبط با رشته آموزشی خود ، پس از گذراندن دوره های لازم آموزش تدریس ، جذب این مرکز شده اند . با این حال به این اصل انکار ناپذیر هم اعتقاد داریم که انتخاب مسیر صحیح  و استفاده از تجارب و نظرات اساتید مجرب نقش کلیدی و بسیار مهم در مقوله آموزشی است .