زبان انگلیسی

کتابهای مورد استفاده دوره‌های آموزش زبان انگلیسی Top Notch می‌باشد.

زبان آلمانی

مجموعه کتابهای TANGRAM برای زبان آلمانی استفاده می گردد

زبان فرانسه

بر اساس آخرین متدها و استانداردهای آموزشی

از آنجا که زبان انگلیسی در سفر به عنوان اصلی ترین زبان برقراری ارتباط با افراد قلمداد میشود، این آموزشگاه زبان انگلیسی دارای مجوز آموزش آزاد مکالمه جهانگردی نیز می باشد.
همچنین دوره های آموزشی زبان کودکان به صورت تخصصی(تصویری) در مجموعه آموزشی آموزشگاه زبان سفیر دانش ارائه میگردد.
برگزاری دوره های آموزش زبان در منطقه 1 و همچنین دوره های آموزش زبان در منطقه 3 از دیگر برنامه های آموزشگاه زبان انگلیسی سفیر دانش می باشد.

همچنین این آموزشگاه از سال 1382 در زمینه برگزاری دوره‌های کامپیوتر فعال می‌باشد. این مجموعه دارای مجوز آموزش گرافیک رایانه، دوره‌های مهارت آموزی گرافیک رایانه و مدیریت و برنامه ریزی خانواده نیز می‌باشد.
فراگیران با گذراندن 42/5 واحد تخصصی و با معرفی به آموزش و پرورش پس از گذراندن واحدهای عمومی موفق به اخذ دیپلم رسمی می‌گردند.

Free Discussion
کلاسهای خصوصی
کلاسهای فشرده
کلاسهای ترمیک